فکور-مغناطیس اسپادانا - 6639

فکور-مغناطیس اسپادانا

34%
جزئیات...
نام شرکت :

فکور-مغناطیس اسپادانا

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-6639

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02188544643 ،
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

طراحی و ساخت تجهیزات فرآوری معدنی و سیستم انتقال مواد

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سایر فلزات

مشخصات:

طراحی و ساخت تجهیزات فرآوری معدنی و سیستم انتقال مواد

×