آهن آلات مهدی دهقان (دهقان) - 6633

آهن آلات مهدی دهقان

دهقان

49%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن آلات مهدی دهقان

نام مدیر عامل :

دهقان

کد کاربری :

f24-6633

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

بورس تیرآهن و میلگرد و ناودانی و ورق

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

خراسان رضوئ ،مشهد بلوار توس-بین توس 11 و 13

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی