نام شرکت :

فولاد سازان علویجه

نام مدیر عامل :

محمود صادقی

کد کاربری :

f24-6567

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :

-

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

شمش چدن

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

شمش چدن

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

تجهیزات ریخته گری و ذوب فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ریخته گری شمش چدن

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید