ایستا سازه آترا (محمد نصر اصفهانی) - 6449

ایستا سازه آترا

محمد نصر اصفهانی

75%
جزئیات...
نام شرکت :

ایستا سازه آترا

نام مدیر عامل :

محمد نصر اصفهانی

کد کاربری :

f24-6449

وب سایت :

Www.IstaSazeAtra.ir

ایمیل :

Nasr_engieer@yahoo.com

تلفن :
شناسه ملی :

10260700651

سال آغاز فعالیت :

1392

کد اقتصادی :

411443945797

شماره ثبت :

51417

توضیحات :

تولید کننده پانل دیواری غیر باربر اکستروژنی اکوتک تنها تولید کننده پانل دیواری غیر باربر جایگزین سفال بلوک

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،برخوار جاده حبیب اباد فرعی نجم اباد کارخانه اکوتک

کدپستی :

8346167637

تلفن :

03145882448

تعداد پرسنل :

5

کدپستی :

8346167637

توضیحات :

کارخانه بتن سبک اکوتک

آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان جاده زینیبه حبیب آباد فرعی نجم آباد کارخانه ایستا سازه آترا

تلفن :

03145882448

توضیحات :

تولید کننده پانل دیواری و اکوتک

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

پانل دیواری غیر باربر اکستروززنی اکوتک برای اجرای دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان و دیوارهای محوطه سازی قابل استفاده است

فایل های ضمیمه :
افتخارات و گواهینامه ها
×