چت

صنایع فولاد کوهپایه

مهدی تمدن

63%
جزئیات...

اعلام موجودی صنایع فولاد کوهپایه (مهدی تمدن) - 627

ناودانی
26 مهر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ناودانی 26 مهر (کد : 29586)

"فولاد کوهپایه تولید کننده انواع نبشی و ناودانی و سپری و تسمه محصولات این کارخانه شامل نبشی بال مساوی ، ناودانی، سپری، تسمه، چهارگوش و ریل آسانسور در ابعاد و .ضخامتهای گوناگون میباشد. 02182955583"

نبشی
11 مهر، 1400 3 سال پیش

صورت بار نبشی 11 مهر (کد : 28697)

موجودی نبشی

تولیدات و مصنوعات فلزی
10 مهر، 1400 3 سال پیش

تولیدات و مصنوعات فلزی 10 مهر (کد : 28622)

موجودی تولیدات فلزی

ناودانی
07 مهر، 1400 3 سال پیش

ناودانی 07 مهر (کد : 28538)

موجودی ناودانی

تولیدات و مصنوعات فلزی
30 شهریور، 1400 3 سال پیش

تولیدات و مصنوعات فلزی 30 شهریور (کد : 28030)

"فولاد کوهپایه تولید کننده انواع نبشی و ناودانی و سپری و تسمه محصولات این کارخانه شامل نبشی بال مساوی ، ناودانی، سپری، تسمه، چهارگوش و ریل آسانسور در ابعاد و .ضخامتهای گوناگون میباشد. 02182955583"

نبشی
29 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار نبشی 29 شهریور (کد : 27845)

"فولاد کوهپایه تولید کننده انواع نبشی و ناودانی و سپری و تسمه محصولات این کارخانه شامل نبشی بال مساوی ، ناودانی، سپری، تسمه، چهارگوش و ریل آسانسور در ابعاد و .ضخامتهای گوناگون میباشد. 02182955583"

ناودانی
28 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ناودانی 28 شهریور (کد : 27708)

موجودی ناودانی

ناودانی
24 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ناودانی 24 شهریور (کد : 27419)

قیمت ناودانی

ناودانی
23 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ناودانی 23 شهریور (کد : 27306)

"فولاد کوهپایه تولید کننده انواع نبشی و ناودانی و سپری و تسمه محصولات این کارخانه شامل نبشی بال مساوی ، ناودانی، سپری، تسمه، چهارگوش و ریل آسانسور در ابعاد و .ضخامتهای گوناگون میباشد. 02182955583"

نبشی
22 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار نبشی 22 شهریور (کد : 27183)

"فولاد کوهپایه تولید کننده انواع نبشی و ناودانی و سپری و تسمه محصولات این کارخانه شامل نبشی بال مساوی ، ناودانی، سپری، تسمه، چهارگوش و ریل آسانسور در ابعاد و .ضخامتهای گوناگون میباشد. 02182955583"

ناودانی
20 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ناودانی 20 شهریور (کد : 26963)

"فولاد کوهپایه تولید کننده انواع نبشی و ناودانی و سپری و تسمه محصولات این کارخانه شامل نبشی بال مساوی ، ناودانی، سپری، تسمه، چهارگوش و ریل آسانسور در ابعاد و .ضخامتهای گوناگون میباشد. 02182955583"

فلزات غیر آهنی
17 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار سایر فلزات 17 شهریور (کد : 26789)

فروش ریل آسانسور پرتوآ در سایز های مختلف: T50/A(665.000 تومان) T70/A(1.330.000 تومان) T70/B(1.100.000تومان) T89/B(2.050.000تومان) T90/B(2.200.000تومان) برای دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید. 021-82955583 021-82955599 whatsApp:09209502830

ناودانی
17 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ناودانی 17 شهریور (کد : 26777)

"فولاد کوهپایه تولید کننده انواع نبشی و ناودانی و سپری و تسمه محصولات این کارخانه شامل نبشی بال مساوی ، ناودانی، سپری، تسمه، چهارگوش و ریل آسانسور در ابعاد و .ضخامتهای گوناگون میباشد. 02182955583"

نبشی
13 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار نبشی 13 شهریور (کد : 26362)

فروش نبشی و ناودانی

نبشی
10 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار نبشی 10 شهریور (کد : 26095)

نبشی از سایز 25 الی 50 (mm) با ضخامت 2 تا 4 (mm) تسمه از سایز 20 الی 60 (mm) با ضخامت 2 تا 5 (mm) ناودانی سایز 50 و 60 (mm) با ضخامت 4 تا 6 (mm)

تولیدات و مصنوعات فلزی
10 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار تولیدات و مصنوعات فلزی 10 شهریور (کد : 26094)

فروش ریل آسانسور پرتوآ در سایز های مختلف: T50/A(650.000 تومان) T70/A(1.300.000 تومان) T70/B(1.100.000تومان) T89/B(2.000.000تومان) T90/B(2.150.000تومان) برای دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید. 021-82955583 021-82955599

فلزات غیر آهنی
10 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار سایر فلزات 23 خرداد (کد : 18071)

فروش ریل آسانسور پرتوآ در سایز های مختلف: T50/A(650.000 تومان) T70/A(1.300.000 تومان) T70/B(1.100.000تومان) T89/B(2.000.000تومان) T90/B(2.150.000تومان) برای دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید. 021-82955583 021-82955599 whatsApp:09209502830

فلزات غیر آهنی
23 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار سایر فلزات 08 مهر (کد : 10887)

نبشی از سایز 25 الی 50 (mm) با ضخامت 2 تا 4 (mm) تسمه از سایز 20 الی 60 (mm) با ضخامت 2 تا 5 (mm) ناودانی سایز 50 و 60 (mm) با ضخامت 4 تا 6 (mm) ریل چهارپهلو سایز 30*50 و 50*50 با گرید 5sp و st52 تلفن تماس : 82955522-021 021-82955583 021-82955599

×