محسن جاری (شرکت بازرگانی پاور واتر) - 5742

محسن جاری

شرکت بازرگانی پاور واتر

54%
جزئیات...
نام :

محسن جاری

نام تجاری :

شرکت بازرگانی پاور واتر

کد کاربری :

f24-5742

وب سایت :

-

ایمیل :

mohsenjari2014@gmail.com

تلفن :
کد ملی :

0381460861

سال آغاز فعالیت :

1397

توضیحات :

تولید کننده انواع پایه(براکت )آبشرین کن های خانگی و نیمه صنعتی

×