آریا صنعت دلیجان (آریا سپاهان اسپادانا)

فریدون مظاهری

67%

اعلام موجودی آریا صنعت دلیجان (آریا سپاهان اسپادانا) (فریدون مظاهری)

پروفیل 09 دی، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

[Forwarded from فولاد ۲۴] [ Photo ] 📍#آریا_صنعت_دلیجان 📍 ⭕️تولید انواع لوله و پروفیل 🔸۲۰*۲۰ض۲ 🔸۲۰*۲۰ ض۲/۲ 🔸۲۰*۲۰ض۲/۵ 🔸۳۰*۲۰ض۲/۵ 🔸۳۰*۳۰ض۲ 🔸۴۰*۲۰ض۲ 🔸۴۰*۳۰ض۲‌ 🔸۴۰*۴۰ض۲ 🔸۴۰*۴۰ض۲/۵ 🔸۴۰*۴۰ض۲/۸ 🔸۴۰*۸۰ض۲ 🔸۴۰*۸۰ض۲/۲ 🔸۴۰*۸۰ض۲/۳۵ 🔸۴۰*۸۰ض۲/۵ 🔸۴۰*۸۰ض۲/۸ 🔸۴۰*۸۰ض۳ 🔸۵۰*۳۰ض۲ 🔸۶۰*۲۰ض۲ 📱913 460 0073 ☎️۰۳۱۳۶۰۶۷

پروفیل 25 آذر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

📍#آریا_صنعت_دلیجان 📍 📣فروش قوطی و پروفیل لوله داربستی ض۲ لوله داربستی ض۲/۲ لوله داربستی ض۲/۵ لوله داربستی ض۳ ورق ۱*۲ض۲ ورق ۱۲۵۰*۲/۵ض۲ فرم فرانسوی ض۲ ۵۰۷ ض۲ ۵۰۸ض۲ ۵۰۸ض۲/۳۵ ۵۰۹ض۲ ۵۰۹ض۲/۲ ۵۰۹ض۲/۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳ وزن هر شاخه ۱۵۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۱۶۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۵‌وزن هر شاخه ۱۷۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۸وزن هر شاخه۱۸۵ ۱۳۰*۱۳۰ض۴وزن هر شاخه ۱۹۵ کناره ورق ضخامت ۲و۲/۵ 📲 09134600073 ☎️ ۰۳۱۳۶۰۶۷ 🆔https://t.me/ariasanatdelijan 🌐www.ariasanatdelijan.com

پروفیل 24 آذر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

📍#آریا_صنعت_دلیجان 📍 📣فروش قوطی و پروفیل 🔸۷۰*۷۰ض۲/۳۵وزن هرشاخه ۳۰/۵۰۰ 🔸۷۰*۷۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۳۳ 👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉 🔸۹۰*۹۰ض۲وزن هر شاخه ۳۴ 🔸۹۰*۹۰ض۲/۵وزن هرشاخه ۴۳ 🔸۹۰*۹۰ض۲/۸ وزن هر شاخه ۴۷ 🔸۹۰*۹۰ض۳وزن هر شاخه ۵۱ 🔸۹۰*۹۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۵۵ 🔸۹۰*۹۰ض۳/۸ وزن هر شاخه ۶۲ 🔸۹۰*۹۰ض۴وزن هر شاخه ۶۷ 👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉 🔸۱۰۰*۴۰ض۲وزن هر شاخه ۲۶ 🔸۱۰۰*۴۰ض۲/۲وزن هر شاخه ۲۹ کیلو 🔸۱۰۰*۴۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۳۳کیلو 🔸۱۰۰*۱۰۰ض۲وزن هر شاخه ۳۷/۵ 🔸۱۰۰*۱۰۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۴۶/۵۰۰ 🔸۱۰۰*۱۰۰ض۲/۸وزن هر شاخه ۵۱کیلو 🔸۱۰۰*۱۰۰ض۳وزن هر شاخه ۵۶کیلو 🔸۱۰۰*۱۰۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۶۲ 🔸۱۰۰*۱۰۰ض۳/۵وزن هر شاخه ۶۵ کیلو 📲 09134600073 ☎️ ۰۳۱۳۶۰۶۷ 🆔https://t.me/ariasanatdelijan 🌐www.ariasanatdelijan.com

پروفیل 23 آذر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

📍#آریا_صنعت_دلیجان 📍 ⭕️تولید انواع لوله و پروفیل 🔸۲۰*۲۰ض۲ 🔸۲۰*۲۰ ض۲/۲ 🔸۲۰*۲۰ض۲/۵ 🔸۳۰*۲۰ض۲/۵ 🔸۳۰*۳۰ض۲ 🔸۴۰*۲۰ض۲ 🔸۴۰*۳۰ض۲‌ 🔸۴۰*۴۰ض۲ 🔸۴۰*۴۰ض۲/۵ 🔸۴۰*۴۰ض۲/۸ 🔸۴۰*۸۰ض۲ 🔸۴۰*۸۰ض۲/۲ 🔸۴۰*۸۰ض۲/۳۵ 🔸۴۰*۸۰ض۲/۵ 🔸۴۰*۸۰ض۲/۸ 🔸۴۰*۸۰ض۳ 🔸۵۰*۳۰ض۲ 🔸۶۰*۲۰ض۲ 📲 09134600073 ☎️ ۰۳۱۳۶۰۶۷ 🆔https://t.me/ariasanatdelijan 🌐www.ariasanatdelijan.com

پروفیل 22 آذر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

📍#آریا_صنعت_دلیجان 📍 📣فروش قوطی و پروفیل 🔸۷۰*۷۰ض۲/۳۵وزن هرشاخه ۳۰/۵۰۰ 🔸۷۰*۷۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۳۳ 👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉 🔸۹۰*۹۰ض۲وزن هر شاخه ۳۴ 🔸۹۰*۹۰ض۲/۵وزن هرشاخه ۴۳ 🔸۹۰*۹۰ض۲/۸ وزن هر شاخه ۴۷ 🔸۹۰*۹۰ض۳وزن هر شاخه ۵۱ 🔸۹۰*۹۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۵۵ 🔸۹۰*۹۰ض۳/۸ وزن هر شاخه ۶۲ 🔸۹۰*۹۰ض۴وزن هر شاخه ۶۷ 👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉 🔸۱۰۰*۴۰ض۲وزن هر شاخه ۲۶ 🔸۱۰۰*۴۰ض۲/۲وزن هر شاخه ۲۹ کیلو 🔸۱۰۰*۴۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۳۳کیلو 👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉 🔸۱۰۰*۱۰۰ض۲وزن هر شاخه ۳۷/۵ 🔸۱۰۰*۱۰۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۴۶/۵۰۰ 🔸۱۰۰*۱۰۰ض۲/۸وزن هر شاخه ۵۱کیلو 🔸۱۰۰*۱۰۰ض۳وزن هر شاخه ۵۶کیلو 🔸۱۰۰*۱۰۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۶۲ 🔸۱۰۰*۱۰۰ض۳/۵وزن هر شاخه ۶۵ کیلو 📲 09134600073 ☎️ ۰۳۱۳۶۰۶۷ 🆔https://t.me/ariasanatdelijan 🌐www.ariasanatdelijan.com

پروفیل 18 آذر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

#موجودی_محصولات_شرکت_آریا_صنعت_دلیجان تولید کننده انواع قوطی و پروفیل لوله داربستی ض۲ لوله داربستی ض۲/۲ لوله داربستی ض۲/۵ لوله داربستی ض۳ ورق ۱*۲ض۲ ورق ۱۲۵۰*۲/۵ض۲ فرم فرانسوی ض۲ ۵۰۷ ض۲ ۵۰۸ض۲ ۵۰۸ض۲/۳۵ ۵۰۹ض۲ ۵۰۹ض۲/۲ ۵۰۹ض۲/۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳ وزن هر شاخه ۱۵۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۱۶۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۵‌وزن هر شاخه ۱۷۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۸وزن هر شاخه۱۸۵ ۱۳۰*۱۳۰ض۴وزن هر شاخه ۱۹۵ کناره ورق ضخامت ۲و۲/۵ https://t.me/ariasanatdelijan 09134600073 ️ ۰۳۱۳۶۰۶۷

پروفیل 15 آذر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

#آریا_صنعت_دلیجان 🎯موجودی محصولات شرکت آریا صنعت دلیجان 🎯تولید کننده انواع قوطی و پروفیل ۲۰*۲۰ض۲ ۲۰*۲۰ ض۲/۲ ۲۰*۲۰ض۲/۵ ۳۰*۲۰ض۲/۵ ۳۰*۳۰ض۲ ۴۰*۲۰ض۲ ۴۰*۳۰ض۲‌ ۴۰*۴۰ض۲ ۴۰*۴۰ض۲/۵ ۴۰*۴۰ض۲/۸ ۴۰*۸۰ض۲ ۴۰*۸۰ض۲/۲ ۴۰*۸۰ض۲/۳۵ ۴۰*۸۰ض۲/۵ ۴۰*۸۰ض۲/۸ ۴۰*۸۰ض۳ ۵۰*۳۰ض۲ ۶۰*۲۰ض۲ ۶۰*۳۰ض۲ ۶۰*۳۰ض۳ ۶۰*۴۰ض۲ ۶۰*۴۰ض۲/۵ ۶۰*۴۰ض۲/۸ ۶۰*۴۰ض۳ ۶۰*۶۰ض۲ ۷۰*۷۰ض۲ ۷۰*۷۰ض۲/۳۵ ۷۰*۷۰ض۲/۵ ۷۰*۷۰ض۴ ۹۰*۹۰ض۲ ۹۰*۹۰ض۲/۵ ۹۰*۹۰ض۲/۸ ۹۰*۹۰ض۲/۹۵ ۹۰*۹۰ض۳ ۹۰*۹۰ض۳/۳ ۹۰*۹۰ض۳/۵ ۹۰*۹۰ض۳/۸ ۹۰*۹۰ض۴ ۱۰۰*۴۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۳ لوله داربستی ض۲ لوله داربستی ض۲/۲ لوله داربستی ض۲/۵ لوله داربستی ض۳ ورق ۱*۲ض۲ ورق ۱۲۵۰*۲/۵ض۲ فرم فرانسوی ض۲ ۵۰۷ ض۲ ۵۰۸ض۲ ۵۰۸ض۲/۳۵ ۵۰۹ض۲ ۵۰۹ض۲/۲ ۵۰۹ض۲/۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳ وزن هر شاخه ۱۵۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۱۶۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۵‌وزن هر شاخه ۱۷۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۸وزن هر شاخه۱۸۵ ۱۳۰*۱۳۰ض۴وزن هر شاخه ۱۹۵ کناره ورق ضخامت ۲و۲/۵ https://t.me/ariasanatdelijan ☎️ ۰۳۱۳۶۰۶۷

پروفیل 12 آذر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

#موجودی_محصولات_شرکت_آریا_صنعت_دلیجان تولید کننده انواع قوطی و پروفیل لوله داربستی ض۲ لوله داربستی ض۲/۲ لوله داربستی ض۲/۵ لوله داربستی ض۳ ورق ۱*۲ض۲ ورق ۱۲۵۰*۲/۵ض۲ فرم فرانسوی ض۲ ۵۰۷ ض۲ ۵۰۸ض۲ ۵۰۸ض۲/۳۵ ۵۰۹ض۲ ۵۰۹ض۲/۲ ۵۰۹ض۲/۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳ وزن هر شاخه ۱۵۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۱۶۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۵‌وزن هر شاخه ۱۷۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۸وزن هر شاخه۱۸۵ ۱۳۰*۱۳۰ض۴وزن هر شاخه ۱۹۵ کناره ورق ضخامت ۲و۲/۵ https://t.me/ariasanatdelijan 03136067

پروفیل 12 آذر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

🔻 قوطی و پروفیل 🔻 قوطی ضخامت ۲———۱۸۶۰۰ تومان قوطی ضخامت ۲/۵—— ۱۸۰۰۰ تومان قوطی ضخامت ۳——۱۷۵۰۰ تومان 03136067

پروفیل 11 آذر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

✅#موجودی_محصولات_شرکت_آریا_صنعت_دلیجان ✅تولید کننده انواع قوطی و پروفیل ۹۰*۹۰ض۲ ۹۰*۹۰ض۲/۵ ۹۰*۹۰ض۲/۸ ۹۰*۹۰ض۲/۹۵ ۹۰*۹۰ض۳ ۹۰*۹۰ض۳/۳ ۹۰*۹۰ض۳/۵ ۹۰*۹۰ض۳/۸ ۹۰*۹۰ض۴ ۱۰۰*۴۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۳ 🆔 https://t.me/ariasanatdelijan ☎️ ۰۳۱۳۶۰۶۷

پروفیل 08 آذر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

✅#موجودی_محصولات_شرکت_آریا_صنعت_دلیجان ✅تولید کننده انواع قوطی و پروفیل ۹۰*۹۰ض۲ ۹۰*۹۰ض۲/۵ ۹۰*۹۰ض۲/۸ ۹۰*۹۰ض۲/۹۵ ۹۰*۹۰ض۳ ۹۰*۹۰ض۳/۳ ۹۰*۹۰ض۳/۵ ۹۰*۹۰ض۳/۸ ۹۰*۹۰ض۴ ۱۰۰*۴۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۳ 🆔 https://t.me/ariasanatdelijan 📲۰۹۱۳۲۳۶۱۱۸۰ 📲 ۹۱۳ ۴۶۰ ۰۰۷۳ ☎️ ۰۳۱۳۶۰۶۷

پروفیل 05 آذر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

شرکت #آریا_صنعت_دلیجان ✅#موجودی_محصولات_شرکت_آریا_صنعت_دلیجان ✅تولید کننده انواع قوطی و پروفیل ۲۰*۲۰ض۲ ۲۰*۲۰ ض۲/۲ ۲۰*۲۰ض۲/۵ ۳۰*۲۰ض۲ ۳۰*۲۰ض۲/۵ ۳۰*۳۰ض۲ ۴۰*۲۰ض۲ ۴۰*۳۰ض۲‌ ۴۰*۴۰ض۲ ۴۰*۴۰ض۲/۵ ۴۰*۴۰ض۲/۸ ۴۰*۸۰ض۲ ۴۰*۸۰ض۲/۲ ۴۰*۸۰ض۲/۳۵ ۴۰*۸۰ض۲/۵ ۴۰*۸۰ض۲/۸ ۴۰*۸۰ض۳ 🆔 https://t.me/ariasanatdelijan 📲09132361180 📲 913 460 0073 ☎️ 03136067

پروفیل 04 آذر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

#موجودی_محصولات_شرکت_آریا_صنعت_دلیجان تولید کننده انواع قوطی و پروفیل لوله داربستی ض۲ لوله داربستی ض۲/۲ لوله داربستی ض۲/۵ لوله داربستی ض۳ ورق ۱*۲ض۲ ورق ۱۲۵۰*۲/۵ض۲ فرم فرانسوی ض۲ ۵۰۷ ض۲ ۵۰۸ض۲ ۵۰۸ض۲/۳۵ ۵۰۹ض۲ ۵۰۹ض۲/۲ ۵۰۹ض۲/۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳ وزن هر شاخه ۱۵۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۱۶۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۵‌وزن هر شاخه ۱۷۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۸وزن هر شاخه۱۸۵ ۱۳۰*۱۳۰ض۴وزن هر شاخه ۱۹۵ کناره ورق ضخامت ۲و۲/۵ https://t.me/ariasanatdelijan ۰۹۱۳۲۳۶۱۱۸۰ ۹۱۳ ۴۶۰ ۰۰۷۳ ️ ۰۳۱۳۶۰۶۷

پروفیل 03 آذر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

✅#موجودی_محصولات_شرکت_آریا_صنعت_دلیجان ✅تولید کننده انواع قوطی و پروفیل ۹۰*۹۰ض۲ ۹۰*۹۰ض۲/۵ ۹۰*۹۰ض۲/۸ ۹۰*۹۰ض۲/۹۵ ۹۰*۹۰ض۳ 90*۹۰ض۳/۳ ۹۰*۹۰ض۳/۵ ۹۰*۹۰ض۳/۸ ۹۰*۹۰ض۴ ۱۰۰*۴۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۳ 🆔 https://t.me/ariasanatdelijan 📲09132361180 📲 913 460 0073 ☎️ 03136067

ورق گالوانیزه و رنگی 03 آذر، 1399

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

کرکره رنگی

پروفیل 02 آذر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

#آریا_صنعت_دلیجان 🎯موجودی محصولات شرکت آریا صنعت دلیجان 🎯تولید کننده انواع قوطی و پروفیل ۲۰*۲۰ض۲ ۲۰*۲۰ ض۲/۲ ۲۰*۲۰ض۲/۵ ۳۰*۲۰ض۲/۵ ۳۰*۳۰ض۲ ۴۰*۲۰ض۲ ۴۰*۳۰ض۲‌ ۴۰*۴۰ض۲ ۴۰*۴۰ض۲/۵ ۴۰*۴۰ض۲/۸ ۴۰*۸۰ض۲ ۴۰*۸۰ض۲/۲ ۴۰*۸۰ض۲/۳۵ ۴۰*۸۰ض۲/۵ ۴۰*۸۰ض۲/۸ ۴۰*۸۰ض۳ ۵۰*۳۰ض۲ ۶۰*۲۰ض۲ ۶۰*۳۰ض۲ ۶۰*۳۰ض۳ ۶۰*۴۰ض۲ ۶۰*۴۰ض۲/۵ ۶۰*۴۰ض۲/۸ ۶۰*۴۰ض۳ ۶۰*۶۰ض۲ ۷۰*۷۰ض۲ ۷۰*۷۰ض۲/۳۵ ۷۰*۷۰ض۲/۵ ۷۰*۷۰ض۴ ۹۰*۹۰ض۲ ۹۰*۹۰ض۲/۵ ۹۰*۹۰ض۲/۸ ۹۰*۹۰ض۲/۹۵ ۹۰*۹۰ض۳ ۹۰*۹۰ض۳/۳ ۹۰*۹۰ض۳/۵ ۹۰*۹۰ض۳/۸ ۹۰*۹۰ض۴ ۱۰۰*۴۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۳ لوله داربستی ض۲ لوله داربستی ض۲/۲ لوله داربستی ض۲/۵ لوله داربستی ض۳ ورق ۱*۲ض۲ ورق ۱۲۵۰*۲/۵ض۲ فرم فرانسوی ض۲ ۵۰۷ ض۲ ۵۰۸ض۲ ۵۰۸ض۲/۳۵ ۵۰۹ض۲ ۵۰۹ض۲/۲ ۵۰۹ض۲/۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳ وزن هر شاخه ۱۵۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۱۶۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۵‌وزن هر شاخه ۱۷۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۸وزن هر شاخه۱۸۵ ۱۳۰*۱۳۰ض۴وزن هر شاخه ۱۹۵ کناره ورق ضخامت ۲و۲/۵ https://t.me/ariasanatdelijan 📲۰۹۱۳۲۳۶۱۱۸۰ ☎️ ۰۳۱۳۶۰۶۷

پروفیل 25 آبان، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

آریا_صنعت_دلیجان 🎯موجودی محصولات شرکت آریا صنعت دلیجان 🎯تولید کننده انواع قوطی و پروفیل ۲۰*۲۰ض۲ ۲۰*۲۰ ض۲/۲ ۲۰*۲۰ض۲/۵ ۳۰*۲۰ض۲/۵ ۳۰*۳۰ض۲ ۴۰*۲۰ض۲ ۴۰*۳۰ض۲‌ ۴۰*۴۰ض۲ ۴۰*۴۰ض۲/۵ ۴۰*۴۰ض۲/۸ ۴۰*۸۰ض۲ ۴۰*۸۰ض۲/۲ ۴۰*۸۰ض۲/۳۵ ۴۰*۸۰ض۲/۵ ۴۰*۸۰ض۲/۸ ۴۰*۸۰ض۳ ۵۰*۳۰ض۲ ۶۰*۲۰ض۲ ۶۰*۳۰ض۲ ۶۰*۳۰ض۳ ۶۰*۴۰ض۲ ۶۰*۴۰ض۲/۵ ۶۰*۴۰ض۲/۸ ۶۰*۴۰ض۳ ۶۰*۶۰ض۲ ۷۰*۷۰ض۲ ۷۰*۷۰ض۲/۳۵ ۷۰*۷۰ض۲/۵ ۷۰*۷۰ض۴ ۹۰*۹۰ض۲ ۹۰*۹۰ض۲/۵ ۹۰*۹۰ض۲/۸ ۹۰*۹۰ض۲/۹۵ ۹۰*۹۰ض۳ ۹۰*۹۰ض۳/۳ ۹۰*۹۰ض۳/۵ ۹۰*۹۰ض۳/۸ ۹۰*۹۰ض۴ ۱۰۰*۴۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۳ لوله داربستی ض۲ لوله داربستی ض۲/۲ لوله داربستی ض۲/۵ لوله داربستی ض۳ ورق ۱*۲ض۲ ورق ۱۲۵۰*۲/۵ض۲ فرم فرانسوی ض۲ ۵۰۷ ض۲ ۵۰۸ض۲ ۵۰۸ض۲/۳۵ ۵۰۹ض۲ ۵۰۹ض۲/۲ ۵۰۹ض۲/۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳ وزن هر شاخه ۱۵۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۱۶۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۵‌وزن هر شاخه ۱۷۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۸وزن هر شاخه۱۸۵ ۱۳۰*۱۳۰ض۴وزن هر شاخه ۱۹۵ کناره ورق ضخامت ۲و۲/۵ https://t.me/ariasanatdelijan 📲۰۹۱۳۲۳۶۱۱۸۰ ☎️ ۰۳۱۳۶۰۶۷

پروفیل 24 آبان، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

#آریا_صنعت_دلیجان 🎯موجودی محصولات شرکت آریا صنعت دلیجان 🎯تولید کننده انواع قوطی و پروفیل ۲۰*۲۰ض۲ ۲۰*۲۰ ض۲/۲ ۲۰*۲۰ض۲/۵ ۳۰*۲۰ض۲/۵ ۳۰*۳۰ض۲ ۴۰*۲۰ض۲ ۴۰*۳۰ض۲‌ ۴۰*۴۰ض۲ ۴۰*۴۰ض۲/۵ ۴۰*۴۰ض۲/۸ ۴۰*۸۰ض۲ ۴۰*۸۰ض۲/۲ ۴۰*۸۰ض۲/۳۵ ۴۰*۸۰ض۲/۵ ۴۰*۸۰ض۲/۸ ۴۰*۸۰ض۳ ۵۰*۳۰ض۲ ۶۰*۲۰ض۲ ۶۰*۳۰ض۲ ۶۰*۳۰ض۳ ۶۰*۴۰ض۲ ۶۰*۴۰ض۲/۵ ۶۰*۴۰ض۲/۸ ۶۰*۴۰ض۳ ۶۰*۶۰ض۲ ۷۰*۷۰ض۲ ۷۰*۷۰ض۲/۳۵ ۷۰*۷۰ض۲/۵ ۷۰*۷۰ض۴ ۹۰*۹۰ض۲ ۹۰*۹۰ض۲/۵ ۹۰*۹۰ض۲/۸ ۹۰*۹۰ض۲/۹۵ ۹۰*۹۰ض۳ ۹۰*۹۰ض۳/۳ ۹۰*۹۰ض۳/۵ ۹۰*۹۰ض۳/۸ ۹۰*۹۰ض۴ ۱۰۰*۴۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۳ لوله داربستی ض۲ لوله داربستی ض۲/۲ لوله داربستی ض۲/۵ لوله داربستی ض۳ ورق ۱*۲ض۲ ورق ۱۲۵۰*۲/۵ض۲ فرم فرانسوی ض۲ ۵۰۷ ض۲ ۵۰۸ض۲ ۵۰۸ض۲/۳۵ ۵۰۹ض۲ ۵۰۹ض۲/۲ ۵۰۹ض۲/۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳ وزن هر شاخه ۱۵۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۱۶۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۵‌وزن هر شاخه ۱۷۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۸وزن هر شاخه۱۸۵ ۱۳۰*۱۳۰ض۴وزن هر شاخه ۱۹۵ کناره ورق ضخامت ۲و۲/۵ https://t.me/ariasanatdelijan 📲۰۹۱۳۲۳۶۱۱۸۰ ☎️ ۰۳۱۳۶۰۶۷

پروفیل 21 آبان، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

#آریا_صنعت_دلیجان 🎯موجودی محصولات شرکت آریا صنعت دلیجان 🎯تولید کننده انواع قوطی و پروفیل ۲۰*۲۰ض۲ ۲۰*۲۰ ض۲/۲ ۲۰*۲۰ض۲/۵ ۳۰*۲۰ض۲/۵ ۳۰*۳۰ض۲ ۴۰*۲۰ض۲ ۴۰*۳۰ض۲‌ ۴۰*۴۰ض۲ ۴۰*۴۰ض۲/۵ ۴۰*۴۰ض۲/۸ ۴۰*۸۰ض۲ ۴۰*۸۰ض۲/۲ ۴۰*۸۰ض۲/۳۵ ۴۰*۸۰ض۲/۵ ۴۰*۸۰ض۲/۸ ۴۰*۸۰ض۳ ۵۰*۳۰ض۲ ۶۰*۲۰ض۲ ۶۰*۳۰ض۲ ۶۰*۳۰ض۳ ۶۰*۴۰ض۲ ۶۰*۴۰ض۲/۵ ۶۰*۴۰ض۲/۸ ۶۰*۴۰ض۳ ۶۰*۶۰ض۲ ۷۰*۷۰ض۲ ۷۰*۷۰ض۲/۳۵ ۷۰*۷۰ض۲/۵ ۷۰*۷۰ض۴ ۹۰*۹۰ض۲ ۹۰*۹۰ض۲/۵ ۹۰*۹۰ض۲/۸ ۹۰*۹۰ض۲/۹۵ ۹۰*۹۰ض۳ ۹۰*۹۰ض۳/۳ ۹۰*۹۰ض۳/۵ ۹۰*۹۰ض۳/۸ ۹۰*۹۰ض۴ ۱۰۰*۴۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۳ لوله داربستی ض۲ لوله داربستی ض۲/۲ لوله داربستی ض۲/۵ لوله داربستی ض۳ ورق ۱*۲ض۲ ورق ۱۲۵۰*۲/۵ض۲ فرم فرانسوی ض۲ ۵۰۷ ض۲ ۵۰۸ض۲ ۵۰۸ض۲/۳۵ ۵۰۹ض۲ ۵۰۹ض۲/۲ ۵۰۹ض۲/۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳ وزن هر شاخه ۱۵۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۱۶۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۵‌وزن هر شاخه ۱۷۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۸وزن هر شاخه۱۸۵ ۱۳۰*۱۳۰ض۴وزن هر شاخه ۱۹۵ کناره ورق ضخامت ۲و۲/۵ https://t.me/ariasanatdelijan 📲۰۹۱۳۲۳۶۱۱۸۰ ☎️ ۰۳۱۳۶۰۶۷

پروفیل 19 آبان، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

#آریا_صنعت_دلیجان 🎯موجودی محصولات شرکت آریا صنعت دلیجان 🎯تولید کننده انواع قوطی و پروفیل ۲۰*۲۰ض۲ ۲۰*۲۰ ض۲/۲ ۲۰*۲۰ض۲/۵ ۳۰*۲۰ض۲/۵ ۳۰*۳۰ض۲ ۴۰*۲۰ض۲ ۴۰*۳۰ض۲‌ ۴۰*۴۰ض۲ ۴۰*۴۰ض۲/۵ ۴۰*۴۰ض۲/۸ ۴۰*۸۰ض۲ ۴۰*۸۰ض۲/۲ ۴۰*۸۰ض۲/۳۵ ۴۰*۸۰ض۲/۵ ۴۰*۸۰ض۲/۸ ۴۰*۸۰ض۳ ۵۰*۳۰ض۲ ۶۰*۲۰ض۲ ۶۰*۳۰ض۲ ۶۰*۳۰ض۳ ۶۰*۴۰ض۲ ۶۰*۴۰ض۲/۵ ۶۰*۴۰ض۲/۸ ۶۰*۴۰ض۳ ۶۰*۶۰ض۲ ۷۰*۷۰ض۲ ۷۰*۷۰ض۲/۳۵ ۷۰*۷۰ض۲/۵ ۷۰*۷۰ض۴ ۹۰*۹۰ض۲ ۹۰*۹۰ض۲/۵ ۹۰*۹۰ض۲/۸ ۹۰*۹۰ض۲/۹۵ ۹۰*۹۰ض۳ ۹۰*۹۰ض۳/۳ ۹۰*۹۰ض۳/۵ ۹۰*۹۰ض۳/۸ ۹۰*۹۰ض۴ ۱۰۰*۴۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۳ لوله داربستی ض۲ لوله داربستی ض۲/۲ لوله داربستی ض۲/۵ لوله داربستی ض۳ ورق ۱*۲ض۲ ورق ۱۲۵۰*۲/۵ض۲ فرم فرانسوی ض۲ ۵۰۷ ض۲ ۵۰۸ض۲ ۵۰۸ض۲/۳۵ ۵۰۹ض۲ ۵۰۹ض۲/۲ ۵۰۹ض۲/۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳ وزن هر شاخه ۱۵۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۱۶۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۵‌وزن هر شاخه ۱۷۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۸وزن هر شاخه۱۸۵ ۱۳۰*۱۳۰ض۴وزن هر شاخه ۱۹۵ کناره ورق ضخامت ۲و۲/۵ https://t.me/ariasanatdelijan 📲09132361180 ☎️ 03136067

پروفیل 18 آبان، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

موجودی محصولات شرکت آریا صنعت تماس:۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۰*۲۰ض۲ ۲۰*۲۰ ض۲/۲ ۲۰*۲۰ض۲/۵ ۳۰*۲۰ض۲/۵ ۳۰*۳۰ض۲ ۴۰*۲۰ض۲ ۴۰*۳۰ض۲‌ ۴۰*۴۰ض۲ ۴۰*۴۰ض۲/۵ ۴۰*۴۰ض۲/۸ ۴۰*۸۰ض۲ ۴۰*۸۰ض۲/۲ ۴۰*۸۰ض۲/۳۵ ۴۰*۸۰ض۲/۵ ۴۰*۸۰ض۲/۸ ۴۰*۸۰ض۳ ۵۰*۳۰ض۲ ۶۰*۲۰ض۲ ۶۰*۳۰ض۲ ۶۰*۳۰ض۳ ۶۰*۴۰ض۲ ۶۰*۴۰ض۲/۵ ۶۰*۴۰ض۲/۸ ۶۰*۴۰ض۳ ۶۰*۶۰ض۲ ۷۰*۷۰ض۲ ۷۰*۷۰ض۲/۳۵ ۷۰*۷۰ض۲/۵ ۷۰*۷۰ض۴ ۹۰*۹۰ض۲ ۹۰*۹۰ض۲/۵ ۹۰*۹۰ض۲/۸ ۹۰*۹۰ض۲/۹۵ ۹۰*۹۰ض۳ ۹۰*۹۰ض۳/۳ ۹۰*۹۰ض۳/۵ ۹۰*۹۰ض۳/۸ ۹۰*۹۰ض۴ ۱۰۰*۴۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۳ لوله داربستی ض۲ لوله داربستی ض۲/۲ لوله داربستی ض۲/۵ لوله داربستی ض۳ ورق ۱*۲ض۲ ورق ۱۲۵۰*۲/۵ض۲ فرم فرانسوی ض۲ ۵۰۷ ض۲ ۵۰۸ض۲ ۵۰۸ض۲/۳۵ ۵۰۹ض۲ ۵۰۹ض۲/۲ ۵۰۹ض۲/۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳ وزن هر شاخه ۱۵۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۱۶۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۵‌وزن هر شاخه ۱۷۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۸وزن هر شاخه۱۸۵ ۱۳۰*۱۳۰ض۴وزن هر شاخه ۱۹۵ کناره ورق ضخامت ۲و۲/۵

پروفیل 17 آبان، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

موجودی محصولات شرکت آریا صنعت تماس:03136067 ۲۰*۲۰ض۲ ۲۰*۲۰ ض۲/۲ ۲۰*۲۰ض۲/۵ ۳۰*۲۰ض۲/۵ ۳۰*۳۰ض۲ ۴۰*۲۰ض۲ ۴۰*۳۰ض۲‌ ۴۰*۴۰ض۲ ۴۰*۴۰ض۲/۵ ۴۰*۴۰ض۲/۸ ۴۰*۸۰ض۲ ۴۰*۸۰ض۲/۲ ۴۰*۸۰ض۲/۳۵ ۴۰*۸۰ض۲/۵ ۴۰*۸۰ض۲/۸ ۴۰*۸۰ض۳ ۵۰*۳۰ض۲ ۶۰*۲۰ض۲ ۶۰*۳۰ض۲ ۶۰*۳۰ض۳ ۶۰*۴۰ض۲ ۶۰*۴۰ض۲/۵ ۶۰*۴۰ض۲/۸ ۶۰*۴۰ض۳ ۶۰*۶۰ض۲ ۷۰*۷۰ض۲ ۷۰*۷۰ض۲/۳۵ ۷۰*۷۰ض۲/۵ ۷۰*۷۰ض۴ ۹۰*۹۰ض۲ ۹۰*۹۰ض۲/۵ ۹۰*۹۰ض۲/۸ ۹۰*۹۰ض۲/۹۵ ۹۰*۹۰ض۳ ۹۰*۹۰ض۳/۳ ۹۰*۹۰ض۳/۵ ۹۰*۹۰ض۳/۸ ۹۰*۹۰ض۴ ۱۰۰*۴۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۳ لوله داربستی ض۲ لوله داربستی ض۲/۲ لوله داربستی ض۲/۵ لوله داربستی ض۳ ورق ۱*۲ض۲ ورق ۱۲۵۰*۲/۵ض۲ فرم فرانسوی ض۲ ۵۰۷ ض۲ ۵۰۸ض۲ ۵۰۸ض۲/۳۵ ۵۰۹ض۲ ۵۰۹ض۲/۲ ۵۰۹ض۲/۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳ وزن هر شاخه ۱۵۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۱۶۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۵‌وزن هر شاخه ۱۷۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۸وزن هر شاخه۱۸۵ ۱۳۰*۱۳۰ض۴وزن هر شاخه ۱۹۵ کناره ورق ضخامت ۲و۲/۵

پروفیل 14 آبان، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

موجودی محصولات شرکت آریا صنعت ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ 03136067 ۲۰*۲۰ض۲ ۲۰*۲۰ ض۲/۲ ۲۰*۲۰ض۲/۵ ۳۰*۲۰ض۲/۵ ۳۰*۳۰ض۲ ۴۰*۲۰ض۲ ۴۰*۳۰ض۲‌ ۴۰*۴۰ض۲ ۴۰*۴۰ض۲/۵ ۴۰*۴۰ض۲/۸ ۴۰*۸۰ض۲ ۴۰*۸۰ض۲/۲ ۴۰*۸۰ض۲/۳۵ ۴۰*۸۰ض۲/۵ ۴۰*۸۰ض۲/۸ ۴۰*۸۰ض۳ ۵۰*۳۰ض۲ ۶۰*۲۰ض۲ ۶۰*۳۰ض۲ ۶۰*۳۰ض۳ ۶۰*۴۰ض۲ ۶۰*۴۰ض۲/۵ ۶۰*۴۰ض۲/۸ ۶۰*۴۰ض۳ ۶۰*۶۰ض۲ ۷۰*۷۰ض۲ ۷۰*۷۰ض۲/۳۵ ۷۰*۷۰ض۲/۵ ۷۰*۷۰ض۴ ۹۰*۹۰ض۲ ۹۰*۹۰ض۲/۵ ۹۰*۹۰ض۲/۸ ۹۰*۹۰ض۲/۹۵ ۹۰*۹۰ض۳ ۹۰*۹۰ض۳/۳ ۹۰*۹۰ض۳/۵ ۹۰*۹۰ض۳/۸ ۹۰*۹۰ض۴ ۱۰۰*۴۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۳ لوله داربستی ض۲ لوله داربستی ض۲/۲ لوله داربستی ض۲/۵ لوله داربستی ض۳ ورق ۱*۲ض۲ ورق ۱۲۵۰*۲/۵ض۲ فرم فرانسوی ض۲ ۵۰۷ ض۲ ۵۰۸ض۲ ۵۰۸ض۲/۳۵ ۵۰۹ض۲ ۵۰۹ض۲/۲ ۵۰۹ض۲/۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳ وزن هر شاخه ۱۵۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۱۶۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۵‌وزن هر شاخه ۱۷۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۸وزن هر شاخه۱۸۵ ۱۳۰*۱۳۰ض۴وزن هر شاخه ۱۹۵ کناره ورق ضخامت ۲و۲/۵

ورق گرم (سیاه) 11 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

اریا صنعت دلیجان کناره ورق ضخامت ۲و۲/۵ ۰۹۱۳۲۳۶۱۱۸۰ ۰۳۱۳۶۰۶۷

پروفیل 11 آبان، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

اریا صنعتت دلیجان ۱۳۰*۱۳۰ض۲/۸ وزن هرشاخه ۱۴۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳ وزن هر شاخه ۱۵۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۱۶۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۸وزن هر شاخه۱۸۵ ۱۳۰*۱۳۰ض۴وزن هر شاخه ۱۹۵ ۰۹۱۳۲۳۶۱۱۸۰ ۰۳۱۳۶۰۶۷

نبشی 11 آبان، 1399

صورت بار نبشی و ناودانی

اریا صنعت دلیجان فرم فرانسوی ض۲وزن هر شاخه ۲۴/۵ ۵۰۷ ض۲ وزن هرشاخه ۱۵ ۵۰۸ض۲وزن هر شاخه ۱۵ ۵۰۸ض۲/۳۵وزن هر شاخه ۱۷/۳۰۰ ۵۰۹ض۲وزن هر شاخه ۱۵ ۵۰۹ض۲/۲وزن هر شاخه ۱۶/۱۰۰ ۵۰۹ض۲/۳وزن هر شاخه ۱۷ ۰۹۱۳۲۳۶۱۱۸۰ ۰۳۱۳۶۰۶۷

پروفیل 11 آبان، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

اریا صنعت دلیجان ۷۰*۷۰ض۲/۳۵وزن هرشاخه ۳۰/۵۰۰ ۷۰*۷۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۳۳ ۹۰*۹۰ض۲وزن هر شاخه ۳۴ ۹۰*۹۰ض۲/۵وزن هرشاخه ۴۳ ۹۰*۹۰ض۲/۸ وزن هر شاخه ۴۷ ۹۰*۹۰ض۳وزن هر شاخه ۵۱ ۹۰*۹۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۵۵ ۹۰*۹۰ض۳/۸ وزن هر شاخه ۶۲ ۹۰*۹۰ض۴وزن هر شاخه ۶۷ ۱۰۰*۴۰ض۲وزن هر شاخه ۲۶ ۱۰۰*۴۰ض۲/۲وزن هر شاخه ۲۹ کیلو ۱۰۰*۴۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۳۳کیلو ۱۰۰*۱۰۰ض۲وزن هر شاخه ۳۷/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۴۶/۵۰۰ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۸وزن هر شاخه ۵۱کیلو ۱۰۰*۱۰۰ض۳وزن هر شاخه ۵۶کیلو ۱۰۰*۱۰۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۶۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۳/۵وزن هر شاخه ۶۵ کیلو ۰۹۱۳۲۳۶۱۱۸۰ ۰۳۱۳۶۰۶۷

پروفیل 11 آبان، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

محصولات شرکت آریا صنعت ۱۰*۲۰ض۲وزن هر شاخه ۵/۵ کیلو ۲۰*۲۰ض۲وزن هرشاخه ۷/۳۰۰ ۲۰*۲۰ض۲/۵ وزن هر شاخه ۹ ۳۰*۲۰ض۱/۸ وزن هر شاخه ۸/۲۰۰ ۳۰*۲۰ض۲ اهوازی هر شاخه۹۵۰۰ ۳۰*۲۰ض۲/۲وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۲۰ض۲/۵ وزن هر شاخه ۱۲ ۳۰*۳۰ض۲وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۳۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۱۴ ۴۰*۲۰ض۲ وزن هر شاخه ۱۰ ۴۰*۳۰ض۲‌وزن هر شاخه ۱۳ ۴۰*۴۰ض۲وزن هر شاخه ۱۵ ۴۰*۴۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۱۸/۵۰۰ ۴۰*۴۰ض۲/۸وزن هر شاخه ۲۰کیلو ۴۰*۸۰ض۲ وزن هر شاخه ۲۳ کیلو ۴۰*۸۰ض۲/۳۵ وزن هر شاخه۲۶/۲۰۰ ۴۰*۸۰ض۲/۵ وزن هر شاخه ۲۸کیلو ۴۰*۸۰ض۲/۸وزن هرشاخه۳۱ ۵۰*۳۰ض۲ وزن هر شاخه ۱۵ ۶۰*۲۰ض۲وزن هرشاخه ۱۴/۷۰۰ ۶۰*۳۰ض۲/۳۵ وزن هر شاخه ۱۹/۶۰۰ ۶۰*۳۰ض۳ وزن هرشاخه ۲۵ ۶۰*۴۰ض۲ وزن هر شاخه ۱۸/۵۰۰ ۶۰*۴۰ض۲/۵ وزن هرشاخه ۲۴ ۶۰*۴۰ض۲/۸وزن هر شاخه ۲۷ ۶۰*۴۰ض۳وزن هر شاخه ۲۸ ۶۰*۶۰ض۲وزن هر شاخه ۲۲ تماس: ۰۹۱۳۲۳۶۱۱۸۰ ۰۳۱۳۶۰۶۷

پروفیل 08 آبان، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

محصولات شرکت آریا صنعت ۱۰*۲۰ض۲وزن هر شاخه ۵/۵ کیلو ۲۰*۲۰ض۲وزن هرشاخه ۷/۳۰۰ ۲۰*۲۰ض۲/۵ وزن هر شاخه ۹ ۳۰*۲۰ض۱/۸ وزن هر شاخه ۸/۲۰۰ ۳۰*۲۰ض۲ اهوازی هر شاخه۹۵۰۰ ۳۰*۲۰ض۲/۲وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۲۰ض۲/۵ وزن هر شاخه ۱۲ ۳۰*۳۰ض۲وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۳۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۱۴ ۴۰*۲۰ض۲ وزن هر شاخه ۱۰ ۴۰*۳۰ض۲‌وزن هر شاخه ۱۳ ۴۰*۴۰ض۲وزن هر شاخه ۱۵ ۴۰*۴۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۱۸/۵۰۰ ۴۰*۴۰ض۲/۸وزن هر شاخه ۲۰کیلو ۴۰*۸۰ض۲ وزن هر شاخه ۲۳ کیلو ۴۰*۸۰ض۲/۳۵ وزن هر شاخه۲۶/۲۰۰ ۴۰*۸۰ض۲/۵ وزن هر شاخه ۲۸کیلو ۴۰*۸۰ض۲/۸وزن هرشاخه۳۱ ۵۰*۳۰ض۲ وزن هر شاخه ۱۵ ۶۰*۲۰ض۲وزن هرشاخه ۱۴/۷۰۰ ۶۰*۳۰ض۲/۳۵ وزن هر شاخه ۱۹/۶۰۰ ۶۰*۳۰ض۳ وزن هرشاخه ۲۵ ۶۰*۴۰ض۲ وزن هر شاخه ۱۸/۵۰۰ ۶۰*۴۰ض۲/۵ وزن هرشاخه ۲۴ ۶۰*۴۰ض۲/۸وزن هر شاخه ۲۷ ۶۰*۴۰ض۳وزن هر شاخه ۲۸ ۶۰*۶۰ض۲وزن هر شاخه ۲۲ تماس: ۰۹۱۳۲۳۶۱۱۸۰ ۰۳۱۳۶۰۶۷

پروفیل 07 آبان، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

اریا صنعت دلیجان ۷۰*۷۰ض۲/۳۵وزن هرشاخه ۳۰/۵۰۰ ۷۰*۷۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۳۳ ۹۰*۹۰ض۲وزن هر شاخه ۳۴ ۹۰*۹۰ض۲/۵وزن هرشاخه ۴۳ ۹۰*۹۰ض۲/۸ وزن هر شاخه ۴۷ ۹۰*۹۰ض۳وزن هر شاخه ۵۱ ۹۰*۹۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۵۵ ۹۰*۹۰ض۳/۸ وزن هر شاخه ۶۲ ۹۰*۹۰ض۴وزن هر شاخه ۶۷ ۱۰۰*۴۰ض۲وزن هر شاخه ۲۶ ۱۰۰*۴۰ض۲/۲وزن هر شاخه ۲۹ کیلو ۱۰۰*۴۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۳۳کیلو ۱۰۰*۱۰۰ض۲وزن هر شاخه ۳۷/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۴۶/۵۰۰ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۸وزن هر شاخه ۵۱کیلو ۱۰۰*۱۰۰ض۳وزن هر شاخه ۵۶کیلو ۱۰۰*۱۰۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۶۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۳/۵وزن هر شاخه ۶۵ کیلو ۰۹۱۳۲۳۶۱۱۸۰ ۰۳۱۳۶۰۶۷