الکتروتهویه اروند (آرمین خسروی) - 5553

الکتروتهویه اروند

آرمین خسروی

61%
جزئیات...
نام شرکت :

الکتروتهویه اروند

نام مدیر عامل :

آرمین خسروی

کد کاربری :

f24-5553

وب سایت :

ایمیل :

gostran@yahoo.com

شناسه ملی :

10260486479

سال آغاز فعالیت :

1385

کد اقتصادی :

411171899641

شماره ثبت :

10260486479

توضیحات :

تهیه و توزیع آهن اسفنجی بدون واسطه و صدور حواله مستقیم به نام الکترو تهویه اروند از کارخانجات تولیدی ( میانه - نی ریز - گل گهر - بافت - سیرجان ایرانیان )

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

فایل های ضمیمه :