شرکت کالوپ (سهامی خاص)

مهدی تمدن

67%
جزئیات...

اعلام موجودی شرکت کالوپ (سهامی خاص) (مهدی تمدن) - 527

پروفیل
19 آبان، 1400 1 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 19 آبان (کد : 31358)

قیمت و موجودی قوطی های صنعتی

ورق گرم (سیاه)
05 آبان، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 05 آبان (کد : 30237)

فروش ورق مانده انتهای رول - بارگیری از انبار اصفهان ضخامت ⬅️ 6 الی 15 میلیمتر گرید ⬅️ ST37 , ST52 طول ⬅️ 1000 الی 5950 میلیمتر عرض ⬅️ 1500 میلیمتر قیمت ⬅️ 230.000 ریال جهت خرید،مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش: ☎️ + 021-82955555-82955560-82955529

ورق گرم (سیاه)
26 مهر، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 26 مهر (کد : 29625)

فروش ویژه سر ورق 👇 👈 فروش سر و ته ورق - بارگیری از انبار اصفهان ضخامت ⬅️ 14.27 میلیمتر گرید ⬅️ ST52 طول ⬅️ 20 الی 140 سانتیمتر عرض ⬅️ 150 سانتیمتر تناژ ⬅️ 170 تن قیمت ⬅️ ....

لوله مانیسمان
21 مهر، 1400 1 سال پیش

صورت بار لوله مانیسمان 21 مهر (کد : 29291)

👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه اصفهان 1 اینچ ⬅️ 570.000 تومان ½.1 اینچ ⬅️ 930.000 تومان 2 اینچ ⬅️ 1.160.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.350.000 تومان 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه ساوه 2 اینچ ⬅️ 1.160.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.350.000 تومان 8 اینچ ⬅️ 9.850.000 تومان ✅جهت خرید،مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش: ☎️ + 021-82955560-82955529-82955555

لوله مانیسمان
20 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار لوله مانیسمان 20 شهریور (کد : 26983)

شنبه 20 شهریور ماه 1400 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه اصفهان 1 اینچ ⬅️ 570.000 تومان ½.1 اینچ ⬅️ 850.000 تومان 2 اینچ ⬅️ 1.080.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.375.000 تومان 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه ساوه 2 اینچ ⬅️ 1.080.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.375.000 تومان 8 اینچ ⬅️ 10.000.000 تومان ✅جهت خرید،مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش: ☎️ + 021-82955560-82955529-82955555 https://t.me/partoa1

لوله مانیسمان
17 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار لوله مانیسمان 17 شهریور (کد : 26797)

چهارشنبه 17 شهریور ماه 1400 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه اصفهان 1 اینچ ⬅️ 570.000 تومان ½.1 اینچ ⬅️ 850.000 تومان 2 اینچ ⬅️ 1.080.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.375.000 تومان 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه ساوه 2 اینچ ⬅️ 1.080.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.375.000 تومان 8 اینچ ⬅️ 10.000.000 تومان ✅جهت خرید،مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش: ☎️ + 021-82955560-82955529-82955555 https://t.me/partoa1

ورق گرم (سیاه)
13 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 13 شهریور (کد : 26390)

[Forwarded from اعتماد سرمایه پرتوآ (اعتماد سرمایه پرتوآ)] ▪️رول دو لبه تریم فولاد گیلان (بهینه شده کالوپ) ▪️ضخامت : 2 و 2.5 و 3 و 4 میلیمتر ▪️عرض : 250 میلیمتر - 317 میلیمتر و 500 میلیمتر قیمت ← تماس ✅جهت خرید،مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش: ☎️ + 021-82955560-82955529-82955555 https://t.me/partoa1

پروفیل
10 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 10 شهریور (کد : 26133)

قوطی صنعتی

ورق گرم (سیاه)
10 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 10 شهریور (کد : 26132)

👈 فروش ورق مانده انتهای رول - بارگیری از انبار اصفهان ضخامت ⬅️ 3 الی 15 میلیمتر گرید ⬅️ ST37 , ST52 طول ⬅️ 1000 الی 5950 میلیمتر عرض ⬅️ 1500 میلیمتر قیمت ⬅️ تماس جهت خرید،مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش: ☎️ + 021-82955555-82955560-82955529

ورق گرم (سیاه)
09 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 09 شهریور (کد : 25906)

👈 فروش ورق مانده انتهای رول - بارگیری از انبار اصفهان ضخامت ⬅️ 3 الی 15 میلیمتر گرید ⬅️ ST37 , ST52 طول ⬅️ 1000 الی 5950 میلیمتر عرض ⬅️ 1500 میلیمتر قیمت ⬅️ تماس جهت خرید،مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش: ☎️ + 021-82955555-82955560-82955529

ورق گرم (سیاه)
08 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 08 شهریور (کد : 25780)

فروش ویژه سر ورق 👇 👈 فروش سر و ته ورق - بارگیری از انبار اصفهان ضخامت ⬅️ 14.27 میلیمتر گرید ⬅️ ST52 طول ⬅️ 20 الی 140 سانتیمتر عرض ⬅️ 150 سانتیمتر تناژ ⬅️ 170 تن ورق سیاه, قوطی های صنعتی تماس021-82955560-82955529-82955555 تماس با ادمین 09190350555

لوله مانیسمان
07 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار لوله مانیسمان 07 شهریور (کد : 25507)

یکشنبه 7 شهریور ماه 1400 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه اصفهان 1 اینچ ⬅️ 560.000 تومان ½.1 اینچ ⬅️ 770.000 تومان 2 اینچ ⬅️ 1.048.000 تومان 3 اینچ ⬅️ 2.170.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.200.000 تومان 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه ساوه 2 اینچ ⬅️ 1.048.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.200.000 تومان 8 اینچ ⬅️ 8.700.000 تومان ✅جهت خرید،مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش: ☎️ + 021-82955560-82955529-82955555

پروفیل
07 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 07 شهریور (کد : 25506)

ورق سیاه, قوطی های صنعتی تماس021-82955560-82955529-82955555 تماس با ادمین 09190350555

لوله مانیسمان
06 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار لوله مانیسمان 06 شهریور (کد : 25430)

شنبه 6 شهریور ماه 1400 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه اصفهان 1 اینچ ⬅️ 560.000 تومان ½.1 اینچ ⬅️ 770.000 تومان 2 اینچ ⬅️ 1.048.000 تومان 3 اینچ ⬅️ 2.170.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.200.000 تومان 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه ساوه 2 اینچ ⬅️ 1.048.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.200.000 تومان 8 اینچ ⬅️ 8.700.000 تومان

ورق گرم (سیاه)
03 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 03 شهریور (کد : 25258)

فروش ویژه سر ورق 👇 👈 فروش سر و ته ورق - بارگیری از انبار اصفهان ضخامت ⬅️ 14.27 میلیمتر گرید ⬅️ ST52 طول ⬅️ 20 الی 140 سانتیمتر عرض ⬅️ 150 سانتیمتر تناژ ⬅️ 170 تن

ورق گرم (سیاه)
02 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 02 شهریور (کد : 25153)

[Forwarded from اعتماد سرمایه پرتوآ (اعتماد سرمایه پرتوآ)] فروش ویژه سر ورق 👇 👈 فروش سر و ته ورق - بارگیری از انبار اصفهان ضخامت ⬅️ 14.27 میلیمتر گرید ⬅️ ST52 طول ⬅️ 20 الی 140 سانتیمتر عرض ⬅️ 150 سانتیمتر تناژ ⬅️ 170 تن قیمت ⬅️ ....

لوله مانیسمان
02 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار لوله مانیسمان 02 شهریور (کد : 25152)

دوشنبه 2 شهریور ماه 1400 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه اصفهان 1 اینچ ⬅️ 520.000 تومان ½.1 اینچ ⬅️ 730.000 تومان 2 اینچ ⬅️ 990.000 تومان 3 اینچ ⬅️ 2.100.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.110.000 تومان 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه ساوه 2 اینچ ⬅️ 990.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.110.000 تومان 8 اینچ ⬅️ 8.400.000 تومان ✅جهت خرید،مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش: ☎️ + 021-82955560-82955529-82955555 https://t.me/partoa1

ورق گرم (سیاه)
01 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 01 شهریور (کد : 25014)

👈 فروش ورق مانده انتهای رول - بارگیری از انبار اصفهان ضخامت ⬅️ 3 الی 15 میلیمتر گرید ⬅️ ST37 , ST52 طول ⬅️ 1000 الی 5950 میلیمتر عرض ⬅️ 1500 میلیمتر قیمت ⬅️ تماس

پروفیل
31 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 31 مرداد (کد : 24862)

ورق سیاه, قوطی های صنعتی تماس021-82955560-82955529-82955555

لوله مانیسمان
24 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار لوله مانیسمان 24 مرداد (کد : 24764)

یک شنبه 24 مرداد ماه 1400 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه اصفهان 1 اینچ ⬅️ 500.000 تومان ½.1 اینچ ⬅️ 730.000 تومان 2 اینچ ⬅️ 940.000 تومان 3 اینچ ⬅️ 1.990.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.015.000 تومان 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه ساوه 2 اینچ ⬅️ 940.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.015.000 تومان 8 اینچ ⬅️ 8.200.000 تومان

لوله مانیسمان
23 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار لوله مانیسمان 23 مرداد (کد : 24661)

شنبه 23 مرداد ماه 1400 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه اصفهان 1 اینچ ⬅️ 500.000 تومان ½.1 اینچ ⬅️ 730.000 تومان 2 اینچ ⬅️ 940.000 تومان 3 اینچ ⬅️ 1.990.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.015.000 تومان 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه ساوه 2 اینچ ⬅️ 940.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.015.000 تومان 8 اینچ ⬅️ 8.200.000 تومان ✅جهت خرید،مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش: ☎️ + 021-82955560-82955529-82955555 https://t.me/partoa1

تولیدات و مصنوعات فلزی
19 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار تولیدات و مصنوعات فلزی 19 مرداد (کد : 24325)

▪️تسمه 8 میلیمتر عرض 13 سانتیمتر گرید ST52 (کلاف) 👈 تماس ✅جهت خرید،مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش: ☎️ + 021-82955560-82955529-82955555

ورق گرم (سیاه)
19 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 19 مرداد (کد : 24324)

👈 فروش ورق مانده انتهای رول - بارگیری از انبار اصفهان ضخامت ⬅️ 3 الی 15 میلیمتر گرید ⬅️ ST37 , ST52 طول ⬅️ 1000 الی 5950 میلیمتر عرض ⬅️ 1500 میلیمتر قیمت ⬅️ تماس جهت خرید،مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش: ☎️ + 021-82955555-82955560-82955529

لوله مانیسمان
19 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار لوله مانیسمان 19 مرداد (کد : 24323)

سه شنبه 19 مرداد ماه 1400 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه اصفهان 1 اینچ ⬅️ 500.000 تومان ½.1 اینچ ⬅️ 730.000 تومان 2 اینچ ⬅️ 940.000 تومان 3 اینچ ⬅️ 1.990.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.015.000 تومان 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه ساوه 2 اینچ ⬅️ 940.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.015.000 تومان 8 اینچ ⬅️ 8.200.000 تومان ✅جهت خرید،مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش: ☎️ + 021-82955560-82955529-82955555

تولیدات و مصنوعات فلزی
17 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار تولیدات و مصنوعات فلزی 17 مرداد (کد : 23906)

▪️تسمه 8 میلیمتر عرض 13 سانتیمتر گرید ST52 (کلاف) 👈 تماس ✅جهت خرید،مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش: ☎️ + 021-82955560-82955529-82955555

لوله مانیسمان
17 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار لوله مانیسمان 17 مرداد (کد : 23905)

یکشنبه 17 مرداد ماه 1400 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه اصفهان 1 اینچ ⬅️ 500.000 تومان ½.1 اینچ ⬅️ 730.000 تومان 2 اینچ ⬅️ 940.000 تومان 3 اینچ ⬅️ 1.990.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.015.000 تومان 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه ساوه 2 اینچ ⬅️ 940.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.015.000 تومان 8 اینچ ⬅️ 8.200.000 تومان ✅جهت خرید،مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش: ☎️ + 021-82955560-82955529-82955555

ورق گرم (سیاه)
16 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 16 مرداد (کد : 23811)

[Forwarded from اعتماد سرمایه پرتوآ (اعتماد سرمایه پرتوآ)] 👈 فروش ورق مانده انتهای رول - بارگیری از انبار اصفهان ضخامت ⬅️ 3 الی 15 میلیمتر گرید ⬅️ ST37 , ST52 طول ⬅️ 1000 الی 5950 میلیمتر عرض ⬅️ 1500 میلیمتر قیمت ⬅️ 25.000 تومان جهت خرید،مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش: ☎️ + 021-82955555-82955560-82955529

پروفیل
16 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 16 مرداد (کد : 23810)

فروش قوطی

لوله مانیسمان
16 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار لوله مانیسمان 16 مرداد (کد : 23809)

شنبه 16 مرداد ماه 1400 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه اصفهان 1 اینچ ⬅️ 500.000 تومان ½.1 اینچ ⬅️ 730.000 تومان 2 اینچ ⬅️ 940.000 تومان 3 اینچ ⬅️ 1.990.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.015.000 تومان 👈 لوله مانیسمان چینی رده 40 (قیمت شاخه) - کارخانه ساوه 2 اینچ ⬅️ 940.000 تومان 4 اینچ ⬅️ 3.015.000 تومان 8 اینچ ⬅️ 8.200.000 تومان ✅جهت خرید،مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش: ☎️ + 021-82955560-82955529-82955555 https://t.me/partoa1

×