آگهی های خرید سمیران فلز فعالان فولاد دنا (فعالان فولاد دنا)

سمیران فلز فعالان فولاد دنا

فعالان فولاد دنا

44%
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-17862
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی 1.1 -113 -st12ورق روغنی 1- 125 -st12تلفن 0913 ...

18 آذر، 1398

آخرین آگهی های خرید فولاد 24