آگهی های فروش سمیران فلز فعالان فولاد دنا (فعالان فولاد دنا)

سمیران فلز فعالان فولاد دنا

فعالان فولاد دنا

44%
صورت بار ورق روغنی (سرد) (17814)

0/9*1250*st12 ظرفیت فولاد مبارکه موجود است 09139137558

17 خرداد، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) (16756)

اسپیره تفکیک نشده فولاد مبارکه موجود است 09139137558

12 اردیبهشت، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (14569)

سمیران فلز فعالان فولاد دنا کلاف گرم 3*1000*st24 موجود است رول 14500kg 09139137558

30 دی، 1399
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (11293)

فعالان فولاد دنا موجودی ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ درجه یک عرض ۱۲۵ ۲۷ تن ۰۹۱۳۹۱۳۷۵۵۸

21 مهر، 1399
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 34669 (9522)

کلاف رنگی درجه۱ فولاد مبارکه ۰.۵*۱۲۵۰ رئال۵۰۱۵ ظرفیت موجود است

03 شهریور، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 34615 (9492)

کلاف گرم ۲.۶*۱۰۱۰ st33 ۱۵۲۰۰kg موجود است ۰۹۱۳۹۱۳۷۵۵۸

03 شهریور، 1399
صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 32630 (8341)

اسپیره ظرفیت موجود است ۰۹۱۳۹۱۳۷۵۵۸

08 مرداد، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 32538 (8293)

کلاف گرم ۲.۴*۱۲۱۰ s2355jr 4*1350 DD13 3*1300 DD11 1.8*1210 Spec his بار ها به صورت رول های سنگین موجود است ۰۹۱۳۹۱۳۷۵۵۸

07 مرداد، 1399
صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 32532 (8292)

اسپیره روغنی ظرفیت موجود است ۰۹۱۳۹۱۳۷۵۵۸

07 مرداد، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 32333 (8184)

۱.۸*۱۲۱۰*spec his ظرفیت ۰۹۱۳۹۱۳۷۵۵۸

05 مرداد، 1399
صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 32331 (8183)

اسپیره ظرفیت موجود است ۰۹۱۳۹۱۳۷۵۵۸

05 مرداد، 1399
صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 30243 (7114)

.7*1250*st12 روغنی موجود است 18200وزن

03 تیر، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 29360 (6700)

کلاف گرم 1.6*1000 8400 kg 2.5*1000 3550 kg 3*1080 6000 kg 3*1250 5650 kg درجه ۲ موجود است. 09139137558

19 خرداد، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 29304 (6663)

کلاف گرم 2.5*1000* st22 موجود است

18 خرداد، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 29303 (6662)

کلاف گرم 2.1*748 2*750 2*1285 St33 موجود است 09139137558

18 خرداد، 1399
صورت بار ورق اسید شویی کد : 29206 (6612)

2*125 2.5*1000 اسید درجه 2 09139137558

17 خرداد، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 28782 (6424)

کلاف گرم 3*850*DD13 دو رول 13100 kg 2.6*1105*st33 15800 kg 2.6*1025* st33 16170 kg موجود است

07 خرداد، 1399
صورت بار ورق قلع اندود (تین پلیت) کد : 28270 (6164)

قلع اندود فولاد مبارکه 18.*750 رول 5000kg موجود است

29 اردیبهشت، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 28269 (6163)

کلاف گرم فولاد مبارکه 2.6*1025 2*750 3*1250 3*1025 3*1030 3.3*1200 کیفیت ST33 به صورت رول های سنگین موجود است

29 اردیبهشت، 1399
صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 28265 (6162)

اسپیره روغنی فولاد مبارکه ظرفیت موجود است 09139137558

29 اردیبهشت، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 27836 (5964)

کلاف گرم 2*750 st33 11400 kg 3*1030 st33 14400 kg موجود است.

23 اردیبهشت، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 22680 (3618)

3.3*1275 3*1183 2.6*1310 2.1*748 ST33 کیفیت

14 بهمن، 1398
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 22153 (3376)

6.*1250 آبی رئال5015

06 بهمن، 1398
صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 22151 (3375)

3*1020*st22

06 بهمن، 1398
صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 22148 (3374)

2.6*1310*st33

06 بهمن، 1398
صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 22147 (3373)

2.55*1245*st33

06 بهمن، 1398
صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 22146 (3372)

3*1183*st33

06 بهمن، 1398
صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 22142 (3371)

4*1050*st33 3*1215*st33

06 بهمن، 1398