سمیران فلز فعالان فولاد دنا

فعالان فولاد دنا

42%
جزئیات...

اعلام موجودی سمیران فلز فعالان فولاد دنا (فعالان فولاد دنا) - 5132

ورق گالوانیزه و رنگی
06 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 06 آبان (کد : 30298)

کلاف رنگی درجه2 فولاد مبارکه 0/46*1070 تک رول رئال 9016

ورق روغنی (سرد)
05 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 05 آبان (کد : 30297)

اسپیره روغنی تفکیک نشده فولاد مبارکه موجود است 09139137558

ورق روغنی (سرد)
14 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 14 تیر (کد : 19708)

۰/۹*۱۲۵۰*st۱۲ ظرفیت فولاد مبارکه موجود است دو رول به وزن های 8870و9500 ۰۹۱۳۹۱۳۷۵۵۸

ورق روغنی (سرد)
17 خرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 17 خرداد (کد : 17814)

0/9*1250*st12 ظرفیت فولاد مبارکه موجود است 09139137558

ورق روغنی (سرد)
12 اردیبهشت، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 12 اردیبهشت (کد : 16756)

اسپیره تفکیک نشده فولاد مبارکه موجود است 09139137558

ورق گرم (سیاه)
30 دی، 1399 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 30 دی (کد : 14569)

سمیران فلز فعالان فولاد دنا کلاف گرم 3*1000*st24 موجود است رول 14500kg 09139137558

ورق گالوانیزه و رنگی
21 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 21 مهر (کد : 11293)

فعالان فولاد دنا موجودی ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ درجه یک عرض ۱۲۵ ۲۷ تن ۰۹۱۳۹۱۳۷۵۵۸

ورق گالوانیزه و رنگی
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 34669 03 شهریور (کد : 9522)

کلاف رنگی درجه۱ فولاد مبارکه ۰.۵*۱۲۵۰ رئال۵۰۱۵ ظرفیت موجود است

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 34615 03 شهریور (کد : 9492)

کلاف گرم ۲.۶*۱۰۱۰ st33 ۱۵۲۰۰kg موجود است ۰۹۱۳۹۱۳۷۵۵۸

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 32630 08 مرداد (کد : 8341)

اسپیره ظرفیت موجود است ۰۹۱۳۹۱۳۷۵۵۸

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 32538 07 مرداد (کد : 8293)

کلاف گرم ۲.۴*۱۲۱۰ s2355jr 4*1350 DD13 3*1300 DD11 1.8*1210 Spec his بار ها به صورت رول های سنگین موجود است ۰۹۱۳۹۱۳۷۵۵۸

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 32532 07 مرداد (کد : 8292)

اسپیره روغنی ظرفیت موجود است ۰۹۱۳۹۱۳۷۵۵۸

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 32333 05 مرداد (کد : 8184)

۱.۸*۱۲۱۰*spec his ظرفیت ۰۹۱۳۹۱۳۷۵۵۸

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 32331 05 مرداد (کد : 8183)

اسپیره ظرفیت موجود است ۰۹۱۳۹۱۳۷۵۵۸

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 30243 03 تیر (کد : 7114)

.7*1250*st12 روغنی موجود است 18200وزن

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 29360 19 خرداد (کد : 6700)

کلاف گرم 1.6*1000 8400 kg 2.5*1000 3550 kg 3*1080 6000 kg 3*1250 5650 kg درجه ۲ موجود است. 09139137558

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 29304 18 خرداد (کد : 6663)

کلاف گرم 2.5*1000* st22 موجود است

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 29303 18 خرداد (کد : 6662)

کلاف گرم 2.1*748 2*750 2*1285 St33 موجود است 09139137558

ورق اسید شویی
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق اسید شویی کد : 29206 17 خرداد (کد : 6612)

2*125 2.5*1000 اسید درجه 2 09139137558

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 28782 07 خرداد (کد : 6424)

کلاف گرم 3*850*DD13 دو رول 13100 kg 2.6*1105*st33 15800 kg 2.6*1025* st33 16170 kg موجود است

ورق قلع اندود (تین پلیت)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق قلع اندود (تین پلیت) کد : 28270 29 اردیبهشت (کد : 6164)

قلع اندود فولاد مبارکه 18.*750 رول 5000kg موجود است

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 28269 29 اردیبهشت (کد : 6163)

کلاف گرم فولاد مبارکه 2.6*1025 2*750 3*1250 3*1025 3*1030 3.3*1200 کیفیت ST33 به صورت رول های سنگین موجود است

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 28265 29 اردیبهشت (کد : 6162)

اسپیره روغنی فولاد مبارکه ظرفیت موجود است 09139137558

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 27836 23 اردیبهشت (کد : 5964)

کلاف گرم 2*750 st33 11400 kg 3*1030 st33 14400 kg موجود است.

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 22680 14 بهمن (کد : 3618)

3.3*1275 3*1183 2.6*1310 2.1*748 ST33 کیفیت

ورق گالوانیزه و رنگی
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 22153 06 بهمن (کد : 3376)

6.*1250 آبی رئال5015

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 22151 06 بهمن (کد : 3375)

3*1020*st22

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 22148 06 بهمن (کد : 3374)

2.6*1310*st33

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 22147 06 بهمن (کد : 3373)

2.55*1245*st33

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 22146 06 بهمن (کد : 3372)

3*1183*st33

×