صدیقی - 5010

نام :

صدیقی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-5010

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

مشخصات:

تامین سنگ آهن

فایل های ضمیمه :
×