محمود قدیری (سامانه صبا) - 4915

محمود قدیری

سامانه صبا

38%
جزئیات...
نام :

محمود قدیری

نام تجاری :

سامانه صبا

کد کاربری :

f24-4915

وب سایت :

infosaba.com

ایمیل :

qadiri.mahmud1984@gmail.com

تلفن :

-

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

خدمات انفورماتیک بر بسترهای آنلاین به صنایع بالادستی

×