نام :

محمود قدیری

نام تجاری :

سامانه صبا

کد کاربری :

f24-4915

وب سایت :

infosaba.com

ایمیل :

qadiri.mahmud1984@gmail.com

تلفن :

-

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

خدمات انفورماتیک بر بسترهای آنلاین به صنایع بالادستی

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید