چت

تهران صنعت (جمالی) - 4613

نام شرکت :

تهران صنعت

نام مدیر عامل :

جمالی

کد کاربری :

f24-4613

وب سایت : https://tspack.ir/
ایمیل :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1386

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

دستگاه تسمه کش مرکز تعمیرات و قطعات

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران نارمک، خ سمنگان، خ براتی، پ ۸۱

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 77973219 - 77902078- 77909052

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

فلزات غیر آهنی

مشخصات:

تولید تسمه بسته بندی دستگاه تسمه کش

دسته محصول :

فلزات غیر آهنی

مشخصات:

تسمه کش ترانس پک

دسته محصول :

فلزات غیر آهنی

مشخصات:

تسمه کش فلزی

دسته محصول :

فلزات غیر آهنی

مشخصات:

تسمه کش بادی

دسته محصول :

فلزات غیر آهنی

مشخصات:

تسمه کش دستی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

دستگاه تسمه کش مرکز تعمیرات و قطعات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

مرکز تعمیرات و قطعات

×