امیر حسین پورهادی - 4300

امیر حسین پورهادی

22%
جزئیات...
نام :

امیر حسین پورهادی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-4300

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 07138385419 ، 07138385420
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×