مجتمع فولاد کادوس - 4278

مجتمع فولاد کادوس

33%
جزئیات...
نام شرکت :

مجتمع فولاد کادوس

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-4278

وب سایت :

ایمیل :

parskhamoot.ir@gmail.com

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

تجهیزات ریخته گری و ذوب فلزات

×