شرکت گاتا ایرانیان (حسین نظری) - 4196

شرکت گاتا ایرانیان

حسین نظری

29%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت گاتا ایرانیان

نام مدیر عامل :

حسین نظری

کد کاربری :

f24-4196

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02165741949 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×