اکبر حاجی حسینلو - 4152

اکبر حاجی حسینلو

22%
جزئیات...
نام :

اکبر حاجی حسینلو

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-4152

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04436366023
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×