توحید ساعی - 4046

نام :

توحید ساعی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-4046

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04143336220
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

تولید کننده پروفیل ،کلا و مصرف گننده ورق های گالوانیزه 45-50-60

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

پروفیل