چت

اصغر هاشمی - 3912

نام :

اصغر هاشمی

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-3912

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02166627365
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×