حسین گلی زاده - 3905

نام :

حسین گلی زاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3905

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166673637
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×