عباس مسعودی - 3896

نام :

عباس مسعودی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3896

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166675901
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

×