ساج استیل - 3844

نام شرکت :

ساج استیل

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-3844

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02144276172 ، 02144216173
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

نماینده رسمی ورق ضد سایش دورستات اتریش

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

مشخصات:

ورق های هاردوکس و دورستات

×