مهدی احمدی - 3787

نام :

مهدی احمدی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3787

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02155157433 ، 02155157809
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×