فولاد مسعود (مسعود اعتمادی) - 3653

فولاد مسعود

مسعود اعتمادی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد مسعود

نام مدیر عامل :

مسعود اعتمادی

کد کاربری :

f24-3653

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03132371094
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار