امیر محمودی - 3577

نام :

امیر محمودی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3577

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02155508696 ، 02155508697
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×