مینا خزایی (خزایی) - 3531

مینا خزایی

خزایی

34%
جزئیات...
نام :

مینا خزایی

نام تجاری :

خزایی

کد کاربری :

f24-3531

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166674363
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی