محمد مهدی رجبی - 3519

نام :

محمد مهدی رجبی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3519

وب سایت :

ایمیل :

www.ahanfouladmahdi@gmail.com

تلفن : 04134439646
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

عرضه کننده انواع فولادهای آلیاژی و صنعتی در گریدها و ابعاد گوناگون

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

×