آلتین پولاد سهند آذربایجان (داوود_امیر شعربافی ) - 3516

آلتین پولاد سهند آذربایجان

داوود_امیر شعربافی

37%
جزئیات...
نام شرکت :

آلتین پولاد سهند آذربایجان

نام مدیر عامل :

داوود_امیر شعربافی

کد کاربری :

f24-3516

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04134474444
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

آذربايجان شرقي ،تبريز

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 34474444

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

×