چت

یعقوب دلاکان - 3480

نام :

یعقوب دلاکان

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3480

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02166804558
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

×