مجتبی محبی - 3465

نام :

مجتبی محبی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3465

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166674752
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66674752

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی