چت

سعید بختیاری - 3454

نام :

سعید بختیاری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3454

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02166674330
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

×