حامد پارسی نژاد - 3404

نام :

حامد پارسی نژاد

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3404

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166629111
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی