رضا رحیمی - 3377

نام :

رضا رحیمی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3377

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02188746981
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین لوله مانیسمان خارجی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله مانیسمان

مشخصات:

مانیسمان خارجی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی