امید ابراهیم زاده - 3337

امید ابراهیم زاده

22%
جزئیات...
نام :

امید ابراهیم زاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3337

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03133690980
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار