کاربران مفتول پارس - 3311

کاربران مفتول پارس

22%
جزئیات...
نام :

کاربران مفتول پارس

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3311

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02172498
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

دسته محصول :

میلگرد آجدار