افشین هاشمی - 3294

نام :

افشین هاشمی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3294

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02433722162
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار