ابوالفضل مولایی - 3282

ابوالفضل مولایی

22%
جزئیات...
نام :

ابوالفضل مولایی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3282

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04134451801
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

میلگرد آجدار