ناصر گلبهار - 3281

نام :

ناصر گلبهار

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3281

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04134206465
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×