چت

سعید فرتاش - 3279

نام :

سعید فرتاش

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3279

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 04133266763
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

×