امید غلامی پور - 3252

نام :

امید غلامی پور

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3252

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 05832262055
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×