امین امینی - 3224

نام :

امین امینی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3224

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03134203311
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار