چت

اسد صفایی مقدم - 3219

نام :

اسد صفایی مقدم

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3219

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02634666416
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

×