چت

مصطفی شیخ محمدی (آهن آلات شیخ محمدی) - 3218

مصطفی شیخ محمدی

آهن آلات شیخ محمدی

50%
جزئیات...
نام :

مصطفی شیخ محمدی

نام تجاری :

آهن آلات شیخ محمدی

کد کاربری :

f24-3218

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02634666556 ، 02634666422 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1369

توضیحات :

آهن آلات شیخ محمدی فروش میلگرد و نبشی . تیر اهن 02634666556 09212054832

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

البرز ،کرج

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

×