حسین جعفری - 3213

نام :

حسین جعفری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3213

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02133949529
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی