مهدی قریشی - 3212

نام :

مهدی قریشی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3212

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02133804991
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×