چت

مهدی حیدری - 3089

نام :

مهدی حیدری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3089

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 03137650832
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

×