بهزاد صیدلی - 3088

نام :

بهزاد صیدلی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3088

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02636619898
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×