چت

علیرضا اکبرلو - 3084

نام :

علیرضا اکبرلو

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3084

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02634803094
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×