حسین سماواتی - 3067

نام :

حسین سماواتی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3067

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 08338281243
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی